Zakelijk schilderwerk aan uw pand

Bij een pand is het belangrijk dat het schilderwerk in goede staat blijft. Ons team van professionele schilders heeft veel ervaring met zakelijk schilderwerk en wij geven u hierin graag advies.

Bedrijfspanden

Schildersbedrijf Dolron werkt voor een groot aantal zakelijke eigenaren en gebruikers van woningen, winkels, kantoren, fabrieken, magazijnen zorggebouwen, enzovoorts. Soms in de vorm van een enkele opdracht en steeds vaker aan de hand van een onderhoudscontract. Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen ontzorgen en uw pand voor u in optimale staat kunnen houden, neem dan contact op met ons

Projecten

Schildersbedrijf Dolron beschikt over veel ervaring in het schilderwerk in kleine tot grote nieuwbouwprojecten. Goed overleg, een heldere, marktconforme begroting, strakke planning en altijd op tijd opleveren kenmerken onze werkwijze. Bij ons geen ?verrassingen? achteraf, maar vakwerk en optimale bescherming van object tot project, d?t is ons credo.

Veilig werken

Een belangrijk aandachtspunt van Schildersbedrijf Dolron is het waarborgen van veiligheid en gezondheid van onze werknemers. Dit gebeurt aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van de in ons bedrijf voorkomende risico?s, waaronder het werken op hoogte en het gebruik van ladders, steigers en hoogwerkers. Wij beschikken zelf over gecertificeerde medewerkers die conform de geldende normen onze gereedschappen keuren. De afspraken daarover in de CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf zijn daarbij leidend.

MVO

Schildersbedrijf Dolron zet zich in om zo milieubewust mogelijk te werken. Door regelgeving worden veel verfsoorten inmiddels op waterbasis vervaardigd. Al ruim voor het van kracht worden daarvan werkten wij echter al met deze verfsoorten. En we doen meer om de invloed van onze werkzaamheden op het milieu te verminderen. Zoals het stimuleren van zuinig rijgedrag in onze bedrijfswagens en het instrueren van onze medewerkers om bewust om te gaan met afval en zuinig om te springen met water en elektriciteit.

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen ontzorgen en uw pand voor u in optimale staat kunnen houden? Neem dan contact op met ons.

Onderhoudscontract

Wilt u het schilderwerk van uw huis optimaal beschermen, sluit dan een onderhoudscontract met ons af. Het contract omvat een aanvangsbeurt in het eerste jaar, gevolgd door een controlebeurt na een overeengekomen periode. Daarmee blijft uw woning in topconditie. Bovendien verkleint u het risico van plotselinge dure ingrepen. De staat van schilderwerk en ondergrond wordt immers periodiek beoordeeld als beste garantie voor tijdig ingrijpen.

Overweegt u een onderhoudscontract? Neem dan contact met ons op voor een informatief gesprek. Na inspectie doen wij u een voorstel voor een onderhoudsplan met kostenopgave. U kunt altijd een onderhoudscontract met ons afsluiten. Ook als uw huis door een ander bedrijf is geschilderd.

AF-erkend

We zijn AF-erkend

Met onze AF-erkenning bent u verzekerd van echt vakmanschap. Schildersbedrijf Dolron werkt volgens de kwaliteitsnormen van de Stichting AF-Erkenningsregeling. Dit biedt u de volgende voordelen: glasheldere offertes, vaste garantietermijnen, controles en vooral betrouwbaarheid. Meer informatie.